Strategia

Konopie są tak cenne, że ich uprawa nawet w małych gospodarstwach ma ogromny potencjał. Istniejące budynki/powierzchnie magazynowe wystarczą na produkcję/składowanie różnych produktów wytwarzanych z konopi. Administracje lokalne poświęcają wiele uwagi ekonomicznemu rozwojowi wsi, ale rzadko podchodzą innowacyjnie do wykorzystania istniejących zasobów.

Konkretne działania

 • Przedstaw rolnikom w gminie uprawę konopi poprzez edukację, wsparcie w uzyskaniu pozwoleń i kontraktów.
  – wyjaśnij korzyści
  – stwórz system motywacji finansowej
  – organizuj szkolenia na temat uprawy
  – wspieraj rolników w uzyskaniu pozwoleń
  – wspieraj rolników w planowaniu finansowym
  – wspieraj rolników w pozyskaniu funduszy UE, dotacji, etc.
 • Pozyskaj inwestorów do tworzenia lokalnych zakładów przetwórczych/produkcyjnych
 • Rozwijaj „zielone”, ekologiczne rolnictwo
 • Rozwijaj proste zakłady przetwórcze
 • Rozpocznij proces od prostych produktów – np. słomy na potrzeby hodowli zwierząt, materiałów izolacyjnych i budowlanych.
 • Zaproś lokalnych urzędników do wsparcia regionalnych inicjatyw
 • Śledź trendy, szczególnie w zakresie „zielonego” budownictwa
 • Sprawdź możliwości eksportowe w ramach UE
 • Umożliwiaj kontakty na linii producent – potencjalny inwestor
 • Uprawa konopi nie wymaga wysokich nakładów początkowych
 • Promuj instalowanie zakładów przetwórczych/wytwórczych w pobliżu
 • Promuj ścisłą współpracę na linii producent – lokalna administracja
 • Aktywnie promuj zjawisko w mediach, połóż nacisk na marketing i sprzedaż
 • Rozpocznij działalność dzięki niewielkim pożyczkom, drobnym inwestorom np. rodzinnym
 • Projekt idealnie wpasowuje się w program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (8,6 mld euro z UE, 4,9 mld euro z funduszy polskich)