Temat

Innowacyjna uprawa konopi włóknistych jako stymulator rozwoju ekonomicznego polskich obszarów wiejskich

Obszary wiejskie w Polsce, biorąc pod uwagę aktualne uwarunowania, odznaczają się powolnym wzrostem lub wykazują tendencje spadkowe. Lokalny rozwój gospodarczy może nastąpić jedynie dzięki innowacyjnym, przemyślanym działaniom, które zjednoczą siły rolników, połączą uprawę z przetwórstwem i produkcją wyrobów, które można sprzedawać w całej Europie. Działania te są nie do przecenienia w procesie eliminacji negatywnych zjawisk ekonomicznych w polskich wsiach i miasteczkach.

Wieś pod Uprawę to projekt publiczno-prywatny skierowany do obszarów wiejskich, w którym zgodnie partycypują lokalna administracja, odpowiednie ministerstwa i instytucje prawne, przedsiębiorcy i inwestorzy. Jesteśmy przekonani, że w uprawie konopi włóknistych i rozwoju niewielkich lokalnych przetwórni konopi oraz wytwórni tkwi olbrzymi potencjał. Wsie, miasteczka i gminy zyskają szansę na szybszy rozwój ekonomiczny.

Choć 97 proc. polskich gospodarstw rolnych jest obecnie w rękach prywatnych, prawie połowa z nich pracuje wyłącznie na własne potrzeby, nie prowadząc żadnej komercyjnej działalności.

Agrofakty: Polska

 • 17,2 mln ha z 31,3 mln. ha ogółem stanowią grunty rolne
 • 2 mln prywatnych gospodarstw rolnych obejmują 90% wszystkich gruntów rolnych
 • Średnia wielkość gospodarstwa to 8 ha
 • Duże gospodarstwa (powyżej 15 ha) stanowią 9% wszystkich gospodarstw rolnych
 • Duże gospodarstwa zajmują 45% gruntów rolnych
 • Ponad połowa rolników wykorzystuje swoje grunty wyłącznie na produkcję na własne potrzeby (niewielka aktywność komercyjna)
 • Główne uprawy: ziemniaki, zboże, buraki cukrowe, rzepak
 • Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem jabłek

Agrofakty: Polska wieś

 • Powolny rozwój lub stagnacja
 • Wysokie bezrobocie
 • Odpływ młodych do miast lub zagranicę
 • Patologie społeczne (alkoholizm)
 • Wysoki poziom szkolnictwa
 • Przyjazne warunki administracyjno-polityczne
 • 38,5% ludności mieszka w obszarach wiejskich
 • Fundusze krajowe i europejskie na wsparcie rozwoju (infrastruktura, rolnictwo, turystyka, etc.)